Categories

Pis GBC

Tan senzill com decidir que no volem mobles i alhora volem tenir lloc per a totes les coses.

Aquesta paradoxa es resol creant un gran contenidor que neix al costat de l’entrada del pis i arriba fins a la sala.

Aquest volum, de gran capacitat, es desplega al sostre, creant petits nivells que ajuden a limitar els espais i reduir la visual allargada i irregular de l’espai.

L’austeritat d’aquesta solució permet que l’estil i procedència dels elements bàsics de mobiliari contrastin i donin caràcter i personalitat a l’interior.