Categories

Identitat MUSSI

Amb la marca Mussi volíem transmetre valors artesanals, propis de l’activitat, sense caure en recursos naïf.

Hem treballat una tipografia lligant els caràcters entre ells, construint un nom amable que connecta amb les activitats del taller.

Junt amb la marca hem creat una trama d’inspiració tèxtil, que vol recordar els teixits de patchwork, i un mussol que exemplifica i resumeix la filosofia de la casa i actua de mascota.