Categories

Identitat B&B Brushing Bar & Barber Shop

La imatge de B&B estilistes vol transmetre modernitat, recuperant i actualitzant un servei tradicional com el de la barberia (utilitzant una tipografia que recorda rètols vintage), al costat de l’oferta més actual de pentinats ràpids (construint una tipografia de pal sec, de traç prim i de cos ample, amb petits elements horitzontals i un lleuger ombrejat que connota rapidesa)

El color corporatiu és present en totes les aplicacions, en combinació d’una col·lecció de trames (que neixen dels papers de les parets de l’espai) i d’imatges de models, creant un look de tendència i contemporaneïtat.