Categories

Identitat ADTEC

Marca per a una empresa dedicada a la construcció i adaptació d’aplicacions mecàniques i manteniments industrials.

El símbol (el dibuix del perímetre bisellat d’una rosca) vol resumir l’activitat mecànica de l’empresa i accentuar el concepte d’unió. El logotip es construeix amb caràcters de pal sec que composen el nom a mode d’estructura amb versaletes, aquests canvis d’alçada li donen ritme i contundència alhora.

El color corporatiu trenca amb el clàssic blau mecànic i actua de distintiu dins l’àmbit d’actuació.