Categories

Espai Solidari

Espai per a la venda de productes de comerç just en un local molt característic.

S’ha respectat tota l’estructura original, parets de pedra i sostres de fusta i maons.

La intervenció es basa en la utilització de la rajola blanca, sense cap aparença ostentosa, com a únic material nou.

Un bloc ens separa l’entrada del carrer i una potent imatge gràfica emmarca el conjunt al costat d’una porta vella de fusta que tanca la zona d’accés per la nit.