Categories

Global Imatge/ Acadèmia

El concepte gràfic marca les pautes per a resoldre la intervenció interior que ha d’unir i diferenciar alhora dues activitats paral·leles i complementàries en un sol espai: saló i acadèmia de perruqueria ubicats a Calella.

S’utilitza el negre per a tot el sostre, per a confondre els límits visuals i per a tota la zona del saló, elegant i sobri. El blanc limita l’espai de l’acadèmia, reforçant la idea de buit i mancat d’influències. El paviment vermell, primari i càlid, unifica els dos espais i aporta vitalitat i potència.

El mobiliari s’ha resolt combinant mòduls tancats de color negre amb mòduls oberts de color blanc, alçats lleugerament del terra, creant una segona pell que envolta l’espai i crea diferents zones.