Categories

Difusió EEBM

Transmetre els valors i els objectius de l’EEBM amb una comunicació molt neta, ordenada i on destaquen missatges bíblics.

Aquestes han estat les nostres premisses per explicar, breument, amb un fulletó: qui són, què fan i per què fan el que fan la comunitat de l’EEBM de més de 32 anys de vida.

L’objectiu, a banda d’aquests continguts, és convidar a la reflexió a través de la paraula i de la imatge de portada. Per aquesta, i com una metàfora del baptisme, ensenyem un espai emblemàtic de Manlleu, els rentants (fotografia de Valls foto). Els diferents cossos tipogràfics ens donen ritme i ens permeten diferents nivells de lectura.

Combinem la tinta corporativa amb una tinta blava. Aquests dos colors serveixen per alternar diferents imatges d’activitats i accions de la comunitat que apareixen dins de cercles, i per subratllar els texts i remarcar els accents tipogràfics dels fragments.