Categories

Difusió Cicles DILLUNS X LA TERRA

Imatge pels quatre cicles de conferències adreçades a les empreses de productes de la terra d’Osona.

Una gran X dóna identitat als cartells informatius, destacant la franja fotogràfica i les quatre gammes de colors que es van combinant a cada edició, diferenciant gràficament cada taller.