Categories

Catàleg 112 CAGTU REUS

La maquetació del catàleg del nou Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de Reus, per encàrrec i amb la col·laboració de LaVola, s’inspira amb l’arquitectura del mateix edifici.

D’aquesta manera, utilitzem una trama de punts, fent referència a la malla metàl·lica que embolica part del centre. Aquesta trama dóna continuïtat a tot l’interior del catàleg, que s’ha resolt amb una composició molt definida: a la part superior, una seqüència fotogràfica de diferents amplades il·lustra els continguts centrals i aporta color al butlletí. A la part inferior, una base de color gris funciona per incloure dades i permet una lectura transversal i ràpida. Els gràfics sempre es tracten amb valors de gris.